30 กรกฎาคม  2021


ฟังย้อนหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2021


รายการเพื่อนใจ เป็นรายการที่จะหนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังขึ้นในการดำเนินชีวิต (จันทร์-ศุกร์)