18 พฤษภาคม  2021


ฟังย้อนหลังวันที่ 17 พฤษภาคม 2021


รายการเพื่อนใจ เป็นรายการที่จะหนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังขึ้นในการดำเนินชีวิต (จันทร์-ศุกร์)