12 สิงหาคม 2022


ฟังย้อนหลังวันที่ 11 สิงหาคม 2022


รายการเพื่อนใจ เป็นรายการที่จะหนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังขึ้นในการดำเนินชีวิต (จันทร์-ศุกร์)