15 พฤษภาคม 2022


ฟังย้อนหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2022


รู้กฏหมายทำอะไรได้ถูกต้อง รู้กฏหมายทำอะไรก็มั่นใจ รู้กฏหมายนำชีวิตเดินถูกทาง รู้กฏหมายพาชีวามีสุขเอย... ....ทุกวันเสาร์-อาทิตย์