21 กันยายน 2021


ฟังย้อนหลังวันที่ 20 กันยายน 2021


รายการยังมีตะวัน หนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังในการดำเนินชีวิต และข้อคิดความจริงที่ช่วยท่านได้ มีเรื่องราวดีๆ มาคุยให้ฟังเป็นประจำ (จันทร์-ศุกร์)