26 พฤศจิกายน 2021


ฟังย้อนหลังวันที่ 25 พฤศจิกายน  2021


รายการยังมีตะวัน หนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังในการดำเนินชีวิต และข้อคิดความจริงที่ช่วยท่านได้ มีเรื่องราวดีๆ มาคุยให้ฟังเป็นประจำ (จันทร์-ศุกร์)