30 กันยายน 2022


ฟังย้อนหลังวันที่ 29 กันยายน 2022


รายการยังมีตะวัน หนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังในการดำเนินชีวิต และข้อคิดความจริงที่ช่วยท่านได้ มีเรื่องราวดีๆ มาคุยให้ฟังเป็นประจำ (จันทร์-ศุกร์)