^Back To Top

logo

29 พฤศจิกายน 2020

ในแต่ละวันเรารับข่าวสาร มายมาย บวกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับส่วนตัวเรา...บ่อยๆ มันถูกคนรวมกันมั่วไปหมด...ลำพังความคิดเราคนเดี่ยวอาจเหนื่อยเกินไป...มาพักกับรายการที่นี่มีเพื่อนและเพลงสิครับ..เราเลือกเรื่องดีส่งต่อถึงคุณเพื่อสร้างความสุข

   

 

Copyrigcht © 2016 FEBC RadioPro_2020