Banner

27 พฤศจิกายน 2022


ฟังย้อนหลังวันที่ 26 พฤศจิกายน2022


ในแต่ละวันเรารับข่าวสาร มายมาย บวกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับส่วนตัวเรา...บ่อยๆ มันถูกคนรวมกันมั่วไปหมด...ลำพังความคิดเราคนเดี่ยวอาจเหนื่อยเกินไป...มาพักกับรายการที่นี่มีเพื่อนและเพลงสิครับ..เราเลือกเรื่องดีส่งต่อถึงคุณเพื่อสร้างความสุข