Banner
ดีเจ อเล็ก วีรวัฒน์ (เสาร์-อาทิตย์)


"หลายครั้งไฟแห่งความฝันความหวัง ที่เราจุดไว้อย่างสดใส
มันก็ถูกดับลงไปอย่างเลือดเย็น จากคำดูถูก เย๊าะเย้ย ของคนรอบข้าง  
โดยเฉพาะ..คนใกล้ต้วนี่แหละ ."
...🤗ที่นี่ มีเพื่อนเเละเพลงโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ส่ง หนุ่มอีสานมาค่อยเป็นเพื่อนเติมไฟฝันและร่วมเดินไปกับคุณ.
พบกันทุกวัน เสาร์-อาทิตย์

02 เมษายน 2023


01 เมษายน 2023


26 มีนาคม 2023


 

   

 

Video ที่นี่มีเพื่อนและเพลง