ดีเจ อเล็ก วีรวัฒน์ (เสาร์-อาทิตย์)


รายการที่นี่ มีเพื่อนและเพลง   เพื่อคนอีสาน  
( ใช้ภาษาอีสานในการดำเนินรายการ )
เป็นรายการวิทยุที่เน้นการสร้างสรรค์ความรักและความเข้าใจในครอบครัวภาคอีสาน 
  โดยเน้นไปที่ความหลากหลายของสมาชิกในครอบครัว
ที่มีวันต่างๆ ตั้งแต่ปู่ย่า, ตายาย, พ่อ, แม่, และลูก.
  สนับสนุนการสร้างสรรค์ความสุขภายในครอบครัว
ผ่านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว...
พบกันทุกวัน เสาร์-อาทิตย์

24 กันยายน 2023


23 กันยายน 2023


17 กันยายน 2023


16 กันยายน 2023


10 กันยายน 2023


09 กันยายน 2023


03 กันยายน 2023


   

 

Video ที่นี่มีเพื่อนและเพลง