Banner

 

ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ (จันทร์-อาทิตย์)
ผู้ญิ้ง ผู้หญิง (จันทร์-พฤหัสฯ)
เติมใจให้กัน (จันทร์-อาทิตย์)
เพื่อนใจ (จันทร์-ศุกร์)
ผู้ญิ้ง ผู้หญิง (ศุกร์-อาทิตย์)
ยังมีตะวัน (จันทร์-ศุกร์)
ความหวังและกำลังใจ (จันทร์-อาทิตย์)
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง (เสาร์-อาทิตย์)
Daily Life (ศุกร์-เสาร์)
โลกใบใหญ่ (เสาร์-อาทิตย์)
กฏหมายเพื่อชีวิต (เสาร์-อาทิตย์)
พระคัมภีร์ทางอากาศ (จันทร์-ศุกร์)
เสียงอีสานสรรเสริญพระเจ้า (เสาร์-อาทิตย์)