ดีเจ ต่าย ดรุณี (จันทร์-อาทิตย์)

 

**รายการเติมใจให้กันเป็นรายการสำหรับคนวัยทำงาน
จนถึงผู้สูงอายุเพื่อส่งข่าวสารข้อมูล เรื่องราวที่ให้ความรู้ ข้อคิด
และกำลังใจ ตลอดจนพระคำของพระเจ้า
ที่เป็นความสว่างส่องนำทางชีวิต**

ภาษิตจีนกล่าวว่า
เสียเงินทองถือว่าเสียงเพียงหนึ่งเสียชื่อเสียงถือว่าเสียมากกว่าหนึ่ง
แต่หากเสียกำลังใจถือว่าเสียหมดทุกสิ่ง
ในเวลาที่ต้องการพลังใจเชิญทุกท่านแวะสถานีเติมใจให้กัน
ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

20 มิถุนายน 2024


19 มิถุนายน 2024


18 มิถุนายน 2024


17 มิถุนายน 2024


16 มิถุนายน 2024


15 มิถุนายน 2024


14 มิถุนายน 2024