ดีเจ หญิง กมลทิพย์ (จันทร์-อาทิตย์)

 

 

 

รายการที่มุ่งที่จะฟื้นฟูความหวังและกำลังใจให้กับผู้รับฟัง
ให้ได้เกิดแรงบันดาลใจ มีไอเดียที่จะรับมือกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งผ่านพบกับโศกนาฏกรรม
หรือ การสูญเสียในชีวิต พร้อมทั้งปูพื้นฐานจิตใจที่เข้มแข็ง
ให้ทุกคนพร้อมเผชิญสิ่งที่ไม่คาดคิดได้
ด้วยพลังสนับสนุนจากพระวจนะของพระเจ้า
รายการกลมกล่อมด้วยบทเพลงที่สอดคล้องกับสาระ เรื่องราวที่พูดคุย
และมีข้อคิดสำหรับผู้ฟังเสมอว่า ....

-          เมื่อมีความหวัง ชีวิตก็จะมีทางออก
-          เมื่อมีความหวัง ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล
-          ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ยังมีความหวัง

21 กรกฎาคม 2024


20 กรกฎาคม 2024


19 กรกฎาคม 2024


18 กรกฎาคม 2024


17 กรกฎาคม 2024


16 กรกฎาคม 2024


15 กรกฎาคม 2024