ดีเจ ตะวัน จันทรา  (ภาษาใต้ เสาร์-อาทิตย์)

 

เป็นรายการที่สื่อสารโดยใช้ภาษาใต้ เพื่อเข้าถึงคนท้องถิ่นทางภาคใต้
รับฟังได้ทุกๆวัย ด้วยการนำเสนอ เรื่องราว ข้อคิด ถ้อยคำ แห่งการเล้าโลมใจ
รวมถึง บทเพลง เนื้อหาที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพลังใจของชีวิต
เปลี่ยนความคิดที่ว่า แม้ชีวิต จะมืดแปดด้าน ก็ยังมีทางออกและความหวังเสมอ
เพราะ ยังมีความสว่างด้านที่ 926 พฤษภาคม 2024


25 พฤษภาคม 2024


19 พฤษภาคม 2024


18 พฤษภาคม 2024


12 พฤษภาคม 2024


11 พฤษภาคม 2024


05 พฤษภาคม 2024