ดีเจ อเล็ก วีรวัฒน์ (เสาร์-อาทิตย์)

 

😅หน้าฝน..ฝนควรตก แต่โลกแปรปรวนหนัก...🌧️
วันฝนไม่ตกในฤดูฝนเลยร้อนระอุ 🔥
จนคนเวียดนาม ต้องยกหมู่บ้านไปนอนในที่ ที่ใครเห็นก็อี้ง...
ฟังเต็มในรายการนะครับ😇 โลกใบใหญ่ ....ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

24 กันยายน 2023


23 กันยายน 2023


17 กันยายน 2023


16 กันยายน 2023


10 กันยายน 2023


09 กันยายน 2023


03 กันยายน 2023