Banner
ดีเจ เพ็ญ เพ็ญประภา (จันทร์-ศุกร์)

 

"ถ้าคุณกล้าหาญพอ จงระบายเรื่องราวต่างๆ
ที่เกิดขึ้นให้แก่คนใกล้ชิดฟังเถิด
แม้ว่าคุณจะต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
กับการรื้อฟื้นเรื่องที่ไม่อยากกล่าวถึง
หรืออยากจะเก็บไว้เพียงลำพังก็ตาม
แต่ถ้าได้ลองดูสักครั้งหนึ่ง คุณจะรู้ว่ามันทำให้รู้สึกดีขึ้นเพียงใด
รายการเพื่อนใจ ยินดีเป็นเพื่อนที่รับฟังคุณเสมอ"

 

31 มีนาคม 2023


30 มีนาคม 2023


29 มีนาคม 2023


28 มีนาคม 2023


27 มีนาคม 2023


24 มีนาคม 2023