ดีเจ อุ๊ ประวิทย์ (จันทร์-ศุกร์)

 

 

รายการยังมีตะวัน

หนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังในการดำเนินชีวิต

และข้อคิดความจริงที่ช่วยท่านได้

มีเรื่องราวดีๆ มาคุยให้ฟังเป็นประจำ

(จันทร์-ศุกร์)

28 กันยายน 2023


27 กันยายน 2023


26 กันยายน 2023


25 กันยายน 2023


22 กันยายน 2023


21 กันยายน 2023


20 กันยายน 2023