ดีเจ อุ๊ ประวิทย์ (จันทร์-ศุกร์)

 

 

รายการยังมีตะวัน

หนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังในการดำเนินชีวิต

และข้อคิดความจริงที่ช่วยท่านได้

มีเรื่องราวดีๆ มาคุยให้ฟังเป็นประจำ

(จันทร์-ศุกร์)

28 พฤศจิกายน 2023


27 พฤศจิกายน 2023


24 พฤศจิกายน 2023


23 พฤศจิกายน 2023


22 พฤศจิกายน 2023


21 พฤศจิกายน 2023


20 พฤศจิกายน 2023