ดีเจ อุ๊ ประวิทย์ (จันทร์-ศุกร์)

 

 

รายการวิทยุภาษาอิสาน "ยังมีตะวัน"
สำหรับคนทุกวัย เป็นรายการเพื่อกำลังใจ
และความเข้าใจการใช้ชีวิตในแนวทางของพระเจ้า
พร้อมส่งเสริมความรักในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบขณะดำเนินชีวิต

20 มิถุนายน 2024


19 มิถุนายน 2024


18 มิถุนายน 2024


17 มิถุนายน 2024


14 มิถุนายน 2024


13 มิถุนายน 2024


12 มิถุนายน 2024