Banner
ดีเจ อุ๊ ประวิทย์ (จันทร์-ศุกร์)

 

 

รายการยังมีตะวัน

หนุนใจผู้ฟังให้มีกำลังในการดำเนินชีวิต

และข้อคิดความจริงที่ช่วยท่านได้

มีเรื่องราวดีๆ มาคุยให้ฟังเป็นประจำ

(จันทร์-ศุกร์)

31 มีนาคม  2023


30 มีนาคม  2023


29 มีนาคม  2023


28 มีนาคม  2023


27 มีนาคม  2023